Menu

ARHIVA - an școlar 2017-2018

Agenda activităţilor - NOUTĂȚI

SUBIECT PUBLICAT TERMEN

Apel selecție Experți formatori - Proiect CRED în Regiunea Nord - Vest

Anexe

27.08.2018  

sourceResurse educaționale deschise

30.05.2018

În atenția unităților de învățământ

Anunț program debutanți ABC-ul debutantului în profesia didactică

Decontarea cheltuielilor

11.06.2018  

În atenţia unităților de învățământ din care provin cursanții participanți la programul de formare avizat MEN „Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învăţământul primar pentru clasa pregătitoare”

07.06.2018

Anunț înscriere activitate metodică Clase simultane

24.05.2018 30.05.2018

Curs - Protecția datelor cu caracter personal în instituțiile publice

23.05.2018  

Anunț completare chestionare: Analiză de nevoi de formare și Monitorizarea impactului formării continue

Instrumente analiza nevoi

11.05.2018  

Activitate metodică a responsabililor cu dezvoltarea profesională

11.05.2018

Anunț activitate informare debutanți

07.05.2018 14.05.2018

În atenția laboranților, tehnicienilor școlari și personalului didactic auxiliar cu atribuții de laborant sau tehnician școlar din județul Cluj - activitate metodică

link înscriere

03.05.2018 22.05.2018

Simpozionul "Preuniversitaria", editia a XXX-a, 17 mai 2018

Formular de inscriere

01.02.2018 27.04.2018

Activitate culturală teatru de păpuși - dimensiune ludică și culturală

Link de înscriere

05.04.2018  

Invitație de participare la Simpozionul Național URME VII... SPRE ȘCOALA ROMÂNEASCĂ DE MÂINE - Ediția a V-a

Regulament de participare

04.04.2018  

Tabelul nominal al participantilor la Conferinţa „Prevenirea afecţiunilor vocale la cadrele didactice”

30.03.2018

În atenția cadrelor didactice din aria curriculară tehnologii din județul Cluj - activitate metodică

Formular înscriere

21.03.2018 23.04.2018

Anunț completare grupa - program de formare Literatura română a anilor 2000

21.03.2018 25.04.2018

Program de formare destinat cadrelor didactice cu statutul de suplinitor

21.03.2018

Anunt înscriere cursanţi la programul de formare “Metodele didactice între artă şi rigorile predării”

19.03.2018 28.03.2018

Anunt completare grupa pentru programul de formare “Managementul strategic şi operaţional al activităţilor educative”

19.03.2018 28.03.2018

Anunț completare grupa - program de formare acreditat „Adaptarea strategiilor educaționale - factor esențial în reducerea absenteismului și prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a școlii”, acreditat prin OM 5670/18,12,2017

19.03.2018 25.04.2018

Concurs național „Să păstrăm un mediu sănătos”, ediția a V-a, 4 mai 2018

Anexe

15.03.2018 23.04.2018

Festival-concurs și simpozion național „Eu citesc! Tu … mai citești ?”, ediţia a II-a

Anexe

05.03.2018 31.05.2018

Anunț înscriere program de formare acreditat „Comunicare și leadrship”

05.03.2018  

Anunț completare grupe, programul de formare acreditat „Tabla interactivă-resursă educațională”

28.02.2018  

Concursul on-line „Ce voi deveni? Cum am devenit?”, ediția a III-a

Regulamentul concursului

28.02.2018  

Curs autorizat „Managementul riscurilor în entitățile publice”

Cerere de înscriere

28.02.2018  

Simpozionul interjudețean „Auxiliare curriculare, portofolii și proiecte ale elevilor”, ediția a XIII-a

28.02.2018  

Conferinţa „Prevenirea afecţiunilor vocale la cadrele didactice”

Formular de înscriere

22.02.2018  

Activitate metodică - Proiectarea, organizarea și desfăsurarea de activități în bibliotecile scolare martie 2018

16.02.2018

Ediția a IV-a a Festivalului-concurs "CDIdei în cărți", proiect cuprins în Calendarul Activităților Educative de la nivel Regional în anul 2018

https://cdidei.wordpress.com/

14.02.2018 24.02.2018

Anunț începere program de formare „Educație psihomotrică și experiențială pentru învățământul preșcolar și primar”, Seria2, Grupa2

01.02.2018 05.02.2018

Anunț înscriere program acreditat „Comunicare și leadership”

31.01.2018 15.02.2018

Regulament Concurs Național de creativitate didactică în domeniul materialelor auxiliare destinate educației pentru drepturile omului

25.01.2018  

În atenția cadrelor didactice din județul Cluj - Cursuri vocaționale care se încadrează în Politica Europeană privind protecția consumatorilor

23.01.2018  

Consultare publică Proiectul metodologiei de organizare și desfășurare a selecției experților din echipa de implementare a proiectului „Curriculum Relevant Educație Deschisă pentru toți”/CRED, Cod SMIS 2014+:118327

18.12.2017 21.12.2017

Casa Corpului Didactic Cluj a fost acreditată ca și centru de testare ECDL (Centrul RO806)

15.12.2017  

Anunț începere program de formare „Educație psihomotrică și experiențială pentru învățământul preșcolar și primar”, Seria2, Grupa1

15.12.2017

„Limba engleză nivel mediu/avansat (nivel B1-C1 conform CEFRL)”

14.12.2017 09.02.2018

Program de formare metodiști ISJ

11.12.2017 13.11.2017

Activitate metodică cu bibliotecarii și responsabilii CDI

29.11.2017  

Lansare proiect CRED

17.11.2017

Activități metodice directori, administratori financiar, responsabili comisii de perfecționare și dezvoltare profesională

09.11.2017 16.11.2017

Lista unităților de învățământ care vor solicita deschidere de credite la ISJ Cluj pentru programele de formare

Adresa către unitățile de învățământ

Anexa - unități de învățământ

25.10.2017  

Voluntariat Programul „Ora de NET”

23.10.2017

Rezultate selecție metodisti ISJ (decizie, anexa la decizie)

17.10.2017

Ziua Mondială a Bibliotecilor Școlare

Înscriere

13.10.2017 08.11.2017

Înscriere la programele de formare continuă acreditate

04.10.2017  

Selecție profesori metodiști ISJ

02.10.2017

Etapa a II-a de selectie profesori metodisti ISJ

02.10.2017 04.10.2017

Anunț înscriere - program de formare „Curs de publicistică”

28.06.2017 05.09.2017

Aplicarea metodelor learning by doing de predare-învățare prin programele Junior Achievement

06.09.2017 11.09.2017

Eliberare atestate de formare continuă

SUBIECT PUBLICAT

Eliberare atestate cursanți. programul de formare continuă „Managementul calității și performanța educațională în sistemul de învățământ preuniversitar", acreditat prin OM 3365/29.04.2014, Sesiunea 4/grupa1

06.08.2018

Eliberare atestate cursanți. programul de formare continuă „Evaluare pentru evoluția în cariera didactică”, 

acreditat prin O.M. nr. 5990/ 16.12.2015 - Seria 2 Grupa 1,2,3,4,5,6

06.08.2018

Anunțuri eliberare atestate programe:

- Predarea inovativă a limbii române în societatea cunoașterii

- Comunicare și leadership

- Management educațional în contaxtul descentralizării

24.05.2018
Eliberare atestate cursanţi, programul de formare continuă „Managementul activităților educative”, OM 3200/12.03.2014, seria 4 23.05.2018
Eliberare atestate cursanţi, programul de formare continuă „Educație timpurie incluzivă” 22.05.2018
Eliberare atestate cursanţi, programul de formare continuă "Managementul calităţii şi performanţa educaţională în sistemul de învăţământ preuniversitar", acreditat prin O.M. nr. 3365/ 29.04.2014 - Seria 3, Grupa 1,2,3 15.03.2018
Eliberare atestate cursanți, programul de formare continuă "Predarea inovativă a limbii române" S5G1 23.06.2017
Eliberare atestate cursanţi, programul de formare continuă „Comunicare și leadership”, grupa 1, seria3 10.03.2017
Eliberare atestate cursanţi, programul de formare continuă „Managementul activităților educative”, OM 3200/12.03.2014, seria3 06.03.2017
Eliberare atestate cursanţi, programul de formare continuă "Evaluare pentru evoluția în cariera didactică", acreditat prin O.M. nr. 5990/ 16.12.2015 - Seria 1 Grupa 1,2 23.03.2017
Eliberare atestate cursanţi, programul de formare continuă "Managementul calităţii şi performanţa educaţională în sistemul de învăţământ preuniversitar", acreditat prin O.M. nr. 3365/ 29.04.2014 - Seria 2, Grupa 1,2 08.12.2016
Eliberare atestate cursanti, programul de formare continua "Predarea stiintelor prin investigatie" - Grupa 9 07.10.2016
Eliberare atestate cursanti, programul de formare continua "Dezvoltarea profesionala continua pe componenta instruirii diferentiale a elevilor", sesiunea 6, grupa 1 07.10.2016
"Istoria recentă a României" 08.09.2016
"Abordări inovative în didactica disciplinelor din aria curriculară Tehnologii", Sesiunea 7 23.11.2015
"Predarea-învățarea limbii franceze printr-un demers comunicativ-acțional" Sesiunea 1 23.11.2015

"Managementul calității și performanța educațională în sistemul de învățământ preuniversitar", Sesiunea 1/grupa1

23.11.2015

"Managementul calității și performanța educațională în sistemul de învățământ preuniversitar", Sesiunea 1/grupa2

23.11.2015
Eliberare atestate pentru cursul "Consiliere si dezvoltare profesionala", sesiunea 8 + ANEXA tabel nominal cu absolventii 05.10.2015
Eliberare atestate cursanti, programul de formare continua "Dezvoltarea profesionala continua pe componenta instruirii diferentiale a elevilor", sesiunea 5 26.08.2015
Eliberare atestate cursanti, programul de formare continua "Managementul activitatilor educative",sesiunea 1 21.01.2015
Eliberare atestate cursanti, programul de formare continua "Predarea stiintelor prin investigatie" - Grupa 8 21.01.2015
Eliberare atestate cursanti, programul de formare continua "Abordari inovative in didactica disciplinelor din aria curriculara Tehnologii", sesiunea 6 21.01.2015
Eliberare atestate cursanti, programul de formare continua "Management educational in contextul descentralizarii" 21.01.2015
Eliberare atestate cursanti, programul de formare continua "Predarea inovativa a limbii romane" 21.01.2015
Eliberare atestate cursanti, programul de formare continua "Dezvoltare profesionala continua pe componenta instruirii diferentiate a elevilor" 21.01.2015
Eliberare atestate cursanti, programul de formare continua "Predarea stiintelor prin investigatie" 10.09.2014
Eliberare atestate cursanti, programul de formare continua "Scoala - sansa fiecaruia"- Seriile 3 si 4 10.09.2014

Eliberare atestate cursanti programul de formare continua "Predarea inovativa a limbii romane in societatea cunoasterii"

Tabel absolventi S1_P1_2013

Tabel absolventi S2_P1_2013

17.06.2014

Eliberare atestate cursanti programul de formare continua " Dezvoltare profesionala continua pe componenta instruirii diferentiate a elevilor"

Tabel absolventi S1_P2_2013

Tabel absolventi S2_P2_2013

17.06.2012

Eliberare atestate formare continua "Competente integrate pentru societatea cunoasterii", POSDRU/87/1.3/S/55336, Sesiunile 5, 6 si restantieri

Tabel absolventi

04.06.2014
Eliberare atestate formare continua "Competente integrate pentru societatea cunoasterii", POSDRU/87/1.3/S/55336, Sesiunea 4 25.09.2013
Eliberare atestate de formare continua "Consiliere si dezvoltare profesionala" sesiunile 3, 4 si 5 10.09.2013

Eliberare atestate formare continua, proiect "Abordari inovative in didactica disciplinelor din aria curriculara Tehnologii", POSDRU/87/1.3/S/58422, Sesiunile 4 si 5.

Tabel absolventi

10.09.2013
Eliberare atestate pentru cursul " Stilul de invatare si temperamentul scolarilor - instrumente pentru o educatie creativa" 04.07.2013

Eliberare atestatre formare continua "Consiliere si dezvoltare profesionala", Sesiunea 2, POSDRU/87/1.3/S/56116

Tabel nominal absolventi

17.06.2013

Eliberare atestate formare continua "Competente integrate pentru societatea cunoasterii", POSDRU/87/1.3/S/55336, Sesiunea 3

30.05.2013

Eliberare atestate formare continua "Competente integrate pentru societatea cunoasterii", POSDRU/87/1.3/S/55336, Sesiunea 2

13.04.2013

Eliberare atestate formare continua, proiect "Abordari inovative in didactica disciplinelor din aria curriculara Tehnologii", POSDRU/87/1.3/S/58422, Sesiunea 3

Tabel nominal absolventi

10.04.2013

Eliberare atestate formare continua "Competente integrate pentru societatea cunoasterii", POSDRU/87/1.3/S/55336, Sesiunea 1

Tabel nominal absolventi

13.03.2013

Eliberare atestate formare continua, proiect "Abordari inovative in didactica disciplinelor din aria curriculara Tehnologii", POSDRU/87/1.3/S/58422, Sesiunea 2

Tabel nominal absolventi

19.11.2012
Anunt eliberare atestate si lista cursanti la programul de formare continuã "Scoala sansa fiecãruia" seria 1 si 2 16.07.2012
Anunţ - eliberare atestate de formare continuã, program "Profesorul - creator de soft educaţional" 26.03.2012
Anunţ - eliberare adeverinţe de participare la activitatea metodicã "Seminar de pedagogie experienţialã" - si tabel cuprinzând cadrele didactice convocate pentru eliberarea adeverinţelor 23.03.2012
Anunţ - eliberare atestate de formare continuã, program "Instruire în societatea cunoasterii" - seria 3 si 4 si tabel cuprinzând cadrele didactice convocate pentru eliberarea atestatelor. 20.03.2012

Anunţ - eliberare atestate de formare continuã, program "Evaluarea activitãtilor didactice prin inspectia scolarã" - seria 8

Tabel cuprinzând cadrele didactice convocate pentru eliberarea atestatelor

20.03.2012

Anunţ - eliberare atestate de formare continuã, program "Multimedia în educatie" - seria 6

Tabel cuprinzând cadrele didactice convocate pentru eliberarea atestatelor

02.03.2012

Anunţ - eliberare diplome WORK-SHOP "Stiintele fundamentale promotoare ale progresului în ingineria materialelor"

01.03.2012

Anunţ - eliberare atestate de formare continuã, program "Lecturã metodicã/Lecturã cursivã" - seria 4

Tabel cuprinzând cadrele didactice convocate pentru eliberarea atestatelor

23.02.2012

Anunţ - eliberare atestate de formare continuã, program "Comunicare si leadership" - seria 7 si 8.

Tabel cuprinzând cadrele didactice convocate pentru eliberarea atestatelor

14.02.2012

Anunţ - eliberare atestate de formare continuã, program "Lecturã metodicã/Lecturã cursivã" - seria 5

Tabel cuprinzând cadrele didactice convocate pentru eliberarea atestatelor

14.02.2012

Anunţ - eliberare atestate de formare continuã, program "Abordãri inovative în didactica disciplinelor din aria curricularã Tehnologii" - sesiunea 1

Tabel cuprinzând cadrele didactice convocate pentru eliberarea atestatelor

10.02.2012

Anunţ - eliberare atestate de formare continuã, program "Consiliere si dezvoltare profesionalã" - sesiunea 1

10.02.2012

Anunţ - eliberare atestate de formare continuã, program "Instruirea în societatea cunoasterii - Intel Teach"

Tabel cuprinzând cadrele didactice convocate pentru eliberarea atestatelor

23.01.2012

Anunţuri permanente

SUBIECT PUBLICAT
LISTA FUNCTIILOR PUBLICE si a drepturilor salariale conform art.33 din Legea nr.153/2017 30.03.2018
Situația financiară a Casei Corpului Didactic la data de 31.12.2017 20.02.2018
Oferta de formare a Casei Corpului Didactic Cluj pentru anul școlar 2017-2018 08.11.2017
Raportul de activitate al Casei Corpului Didactic pentru anul şcolar 2016 - 2017 18.12.2017
PDI, actualizat august 2017 18.12.2017
Plan Managerial pentru anul şcolar 2017 - 2018 18.12.2017
LISTA FUNCTIILOR PUBLICE si a drepturilor salariale conform art.33 din Legea nr.153/2017 30.09.2017
Situația financiară a Casei Corpului Didactic la data de 31.12.2016 02.03.2017
PDI, actualizat2016 15.02.2017
Plan Managerial pentru anul şcolar 2016 - 2017 15.02.2017
Oferta de formare a Casei Corpului Didactic Cluj pentru anul școlar 2016-2017 24.11.2016
Raportul de activitate al Casei Corpului Didactic Cluj, anul școlar 2015-2016 15.09.2016
Situația financiară a Casei Corpului Didactic la data de 30.06.2016 04.08.2016

Adresa de e-mail pentru primirea în format electronic a copiei după cartea de identitate:

ccd@ccdcluj.ro

25.07.2016

Modelele de formulare pentru serviciile oferite de Casa Coprului Didactic Cluj sunt disponibile aici

Informațiile sunt necesare pentru înscrierea în baza de date, completarea dosarelor de curs și eliberarea atestatelor/adeverințelor

25.07.2016

Arhiva an școlar 2016-2017

 

Arhiva an școlar 2015-2016

 

Arhiva an școlar 2014-2015

 

Arhiva 2008-2015