Menu

 

ARHIVA - an școlar 2015-2016

Agenda activităţilor - NOUTĂȚI

SUBIECT PUBLICAT TERMEN

Curs de Managementul Riscului, ”Manager al Sistemului de Management al Riscului”, curs autorizat ANC (Autoritatea Naţională pentru Calificări), cod COR 325708

Formularul de inscriere

03.08.2016

 

Anunț înscriere program de formare acreditat ”Managementul calităţii şi performanţa educaţională în sistemul de învăţământ preuniversitar” acreditat prin OM 3365/29.04.2014.

Termenul de înscriere și plata taxei se prelungește până la data de 12 octombrie 2016.

26.07.2016

12.10.2016

Anunț înscriere program de formare Școala de vară ”Icoane pe sticlă în Transilvania”

20.04.2016

Anunț înscriere program de formare Trepte spre performanță în cariera didactică, seria 4, septembrie-octombrie 2016.

Termenul de înscriere și plata taxei se prelungește până la data de 21 septembrie 2016.

01.07.2016

Anunț înscrieri Școala de vară"Managementul stresului ocupaţional la cadrele didactice din învăţământul preuniversitar"

Termenul de înscriere la școala de vară se prelungește până în 24 iunie

Formular de înscriere

26.05.2016

Anunț program de formare - ˝Banca de date a formării continue - formare de utilizatori de aplicație CONCRET˝

27.06.2016

Anunț program de formare - Evaluare pentru evoluția în cariera didactică acreditat prin OM 5990/16.12.2015

Grupe
Orar

13.06.2016

În atenția participanților la cursurile de formare din perioada 2007-2015, care nu au ridicat atestatele de formare continuă

07.03.2016

Înscrierile la programele de formare acreditate și programele de formare avizate MENCȘ din Oferta de formare a Casei Corpului Didactic Cluj continuă pe tot parcursul anului școlar 2015-2016

18.01.2016

În atenția conducerii unităților de învățământ din județul Cluj - Analiza nevoilor de formare continuă

Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3

20.04.2016

Activitate metodică "Rolul formatorului în dezvoltarea personală și profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar"

10.06.2016

 

Anunţ începere program de formare formare debutanţi

06.06.2016

14.06.2016

Anunț începere program de formare „Limbaj gestual”

26.05.2016

Anunț începere program de formare avizat MENCȘ „Limba engleză pentru începători și nivel mediu”

19.05.2016

Anunț începere program de formare Seminar „Atașament și conectare emoțională în mediul grădiniței”

19.05.2016

Anunț începere program de formare „Școala - Spațiu al integrității”

18.05.2016

NOU! În atenția responsabililor cu formarea continuă - Managementul formării continue

11.05.2016

Anunț program de formare - Literatura română a anilor 2000

11.05.2016

Anunț Activitate metodică Mediatorul școlar în sprijinul comunității

10.05.2016

Anunț Activitate de informare și consiliere a cadrelor didactice debutante

09.05.2016

17.05.2016

Anunț Activitate metodică pentru cadre didactice care predau la clase simultane și alte cadre didactice interesate

Confirmați participarea pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea., până la data de 13.05.2016

09.05.2016

16.05.2016

Anunț activitate metodică - Integrarea activităților practice și experimentale în activitatea laborantului/tehnicianului școlar

Formular de înscriere

27.04.2016

24.05.2016

Regulament Concurs Național de creativitate didactică în domeniul materialelor auxiliare destinate educației pentru drepturile omului

26.04.2016

Anunț începere program de formare ”Educație prin șah - sportul minții”

25.04.2016

Anunț începere program de formare ”Abordări psihopedagogice ale reabilitării auditiv-verbale la copiii cu CES”

25.04.2016

Anunț Simpozion regional - STOP BULLYING-ului

21.04.2016

Anunț începere program de formare ”Managementul calității și performanța educațională în sistemul de învățământ preuniversitar”

20.04.2016

Anunț - Simpozionul ”Exemple de bună practică în dezvoltarea competențelor socio-emoționale la preșcolari”

15.04.2016

Concursul județean online ”Ce voi fi? Cum am devenit?”, ediția I, 2016

Regulament de organizare și de desfășurare

15.04.2016

Anunț începere program de formare ”Managementul activităților de secretariat în unitățile de învățământ preuniversitar”

13.04.2016

Anunț începere program de formare Program de dezvoltare a competențelor emoționale la copiii cu CES ”Cum te simți astăzi?”

07.04.2016

Anunț înscriere program de formare ”Trepte spre performanță în cariera didactică”, mai-iunie 2016

05.04.2016

Anunț începere program de formare ”Educația antreprenorială pentru învățământul primar”

31.03.2016

Anunț începere program de formare ”Proiectarea, organizarea și evaluarea activităților didactice din grădiniță”

31.03.2016

În atenția profesorilor documentariști și a responsabililor CDI din județul Cluj - cerc pedagogic

Formular de înscriere

24.03.2016

Anunț concurs post de informatician la Casa Corpului Didactic Cluj

24.03.2016

Anunț începere activitate științifică ”Prevenirea apariției fenomenului de violență fizică și psihologică”

23.03.2016

Anunț începere program de formare neacreditat ”Utilizarea noilor tehnologii ale informației și comunicării în CDI”

17.03.2016

Anunț începere program de formare ”Prevenirea consumului de droguri”

16.03.2016

Anunț începere activitate metodică pentru pedagogii școlari

”Activități extrașcolare în internatele școlare”

16.03.2016

Anunț începere activitate metodică pentru profesorii de educație fizică

Lista participanților

10.03.2016

Anunț începere program de formare ”Managementul activităților educative”, Seria 3, Grupa 3

02.03.2016

Proiectul educațional ”Exploratori în lumea emoțiilor” - înscris în CAER 2016

22.02.2016

26.02.2016

Curs practic / interactiv autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări: CONTROLUL INTERN MANAGERIAL - Soluția pentru un management performant în entitățile publice. Cursul este structurat pentru unitățile de învățământ preuniversitar și include training pentru conformarea cu prevederile legale și standardele de calitate în vederea evaluării instituționale a unităților de învățământ de către ARACIP.

Formular de înscriere

18.02.2016

Anunț activitate metodică-bibliotecari școlari și responsabili CDI din județul Cluj

18.02.2016

”Conferința Internațională a Asociației Learn & Vision” - Ediția a IV-a

17.02.2016

Anunț începere program de formare ”Managementul activităților educative”,Seria 3, Grupele 1 și 2

Lista cursanților

Calendarul formării

17.02.2016

În atenția cadrelor didactice din aria curriculară tehnologii din județul Cluj - activitate metodică

Formular de înscriere

09.02.2016

09.03.2016

Simpozionul PREUNIVERSITARIA, ediția a XXVIII-a

Formular de înscriere

28.01.2016

25.03.2016

CONCURS NAŢIONAL "SĂ PĂSTRĂM UN MEDIU SĂNĂTOS" ediţia a III-a, 21 aprilie 2016

Regulament / Formulare de înscriere

08.02.2016

31.03.2016

Simpozionul Național "Auxiliare curriculare, portofolii și proiecte ale elevilor", ediția a XI-a, 18-19 aprilie 2016

Formular de înscriere

15.01.2016

Anunț concurs ocupare post administrator financiar, pe perioadă determinată

22.12.2015

11.01.2016

Anunț începere program de formare "Dezvoltarea profesională continuă pe componenta instruirii diferențiate a elevilor"

Tabel nominal cursanți

09.12.2015

Anunț activitate metodică "Exemple de bună practică în activitatea de secretariat"

04.12.2015

Activitate științifică Integrarea școlară a copiilor cu deficiență de auz purtători de implant cohlear

03.12.2015

Anunț activitate metodică bibliotecari

Programul activității metodice

02.12.2015

NOU! În atenția responsabililor cu formarea continuă: Activitate metodică "Managementul formării continue"

18.11.2015

Anunț începere program de formare "Managementul calității și performanța educațională în sistemul de învățământ preuniversitar"

18.11.2015

Activitate științifică "Integrarea școlară a copiilor cu probleme de sănatate mentală"

18.11.2015

În atenția profesorilor metodiști ai Inspectoratului Școlar Județean Cluj admiși în Faza a II-a de selecție - revenire la adresa anterioara

05.11.2015

Conferința Educație prin Știință 2015

Agenda Conferinței

Lista participanților

23.10.2015

Curs de perfecționare FORMATOR COR : 242401

13.10.2015

Curs de limbă și comunicare Engleza Pas cu Pas - program de perfecționare

13.10.2015

Anunț activitate culturală - Ziua mondială a Bibliotecilor Școlare - Formular înscriere

07.10.2015

Informaţii (anunţuri şi invitaţii) de interes general

SUBIECT PUBLICAT TERMEN

Program de conversie profesională

03.08.2016

Program de conversie profesională

26.07.2016

YOURWAY Life & Career Counseling, identificarea și dezvoltarea potențialului copiilor

24.05.2016

 

Apariție revista Normaliștii clujeni

19.05.2016

 

Apel pentru selecția profesorilor în grupurile de lucru pentru elaborarea curriculumului pentru disciplinele/domeniile de studiu obligatorii din învățământul gimnazial

07.04.2016

 

Festival-concurs pentru clasele primare EMI - culoare, muzică, mișcare

25.03.2016

 

Apariții editoriale: Dicționar praxiologic de pedagogie, coord. Bocoș Mușata, Tratat de management educațional pentru învățământul primar și preșcolar, coord. Răduț-Taciu Ramona

http://www.edituraparalela45.ro/carte/dictionar-praxiologic-de-pedagogie-volumul-i-d

27.01.2016

 

Anunt Festivalul European al Scolilor de Balet "Grand Assemblé"

15.09.2015

30.09.2015

Anunţuri permanente

SUBIECT PUBLICAT
Oferta de formare a Casei Corpului Didactic Cluj pentru anul școlar 2015-2016 19.11.2015

Adresa de e-mail pentru primirea în format electronic a copiei după cartea de identitate:

ccd@ccdcluj.ro

25.07.2016

Modelele de formulare pentru serviciile oferite de Casa Coprului Didactic Cluj sunt disponibile aici

Informațiile sunt necesare pentru înscrierea în baza de date, completarea dosarelor de curs și eliberarea atestatelor/adeverințelor

25.07.2016

Conferința Națională CDI - ediția a V-a, organizată la Sibiu, în perioada 11-12 decembrie 2015, având ca temă "Centrul de Documentare și Informare, spațiu al lecturii și documentării".

http://www.ccdsibiu.ro/index.php/noutati/259-conferinta-nationala-cdi-spatiu-al-lecturii-si-comunicarii

25.11.2015
Plan managerial al Casei Corpului Didactic Cluj, anul școlar 2015-2016

Raportul de activitate al Casei Corpului Didactic Cluj, anul școlar 2014-2015

Plan managerial al Casei Corpului Didactic Cluj, anul școlar 2014-2015

Situația financiară a Casei Corpului Didactic la data de 31.12.2014 20.11.2015