Menu

logo mic

CASA CORPULUI DIDACTIC CLUJ

http://saptamanaaltfel.wordpress.com

Agenda activităţilor - NOUTĂȚI

SUBIECT PUBLICAT TERMEN

Anunț activitate de informare a debutanților

09.01.2017 16.01.2017

Înscrierea la programele de formare din Oferta Casei Corpului Didactic Cluj pentru anul şcolar 2016-2017

08.12.2016

Referitor la rezultatele Concursului Național de Creativitate în domeniul materialelor auxiliare destinate educației pentru drepturile omului

22.12.2016

În atenţia bibliotrcarilor şcolari, responsabililor CDI şi a profesorilor de limba şi literatura română_Activitate metodică

08.12.2016

Anunţ începere program metodişti ISJ "Evaluare de calitate prin inspecţie şcolară"

07.12.2016

Anunţ activitate metodică "Managementul formării continue" cu responsabilii cu dezvoltarea profesională din unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţul Cluj

25.11.2016

Anunț cu privire la rezultatele selecției formatorilor cu competențe în domeniul mobile learning

17.11.2016

Anunț organizare programul de formare acreditat „Predarea-învățarea limbii franceze printr-un demers comunicativ-acţional”

11.11.2016

Anunţ începere program de formare avizat MENCŞ „Prevenirea consumului de droguri”

08.11.2016

Anunţ începere program de formare acreditat „Educație psihomotrică şi experienţială pentru învăţământul preşcolar şi primar”

08.11.2016

Anunț înscriere program de formare acreditat „Educație timpurie incluzivă”

02.11.2016

Anunț înscriere seminar „Nevoia unei baze de siguranță în adolescență: o abordare din perspectiva atasamentului”

02.11.2016

Anunț începere program de formare ”Limba engleză pentru începători și nivel mediu”

02.11.2016

 

Anunț înscriere ”Managementul calității și performanța educațională în sistemul de învățământ preuniversitar” acreditat prin OM 3365/29.04.2014

31.10.2016

 

Anunț începere program de formare acreditat ”MEDPRO - MANAGEMENT EDUCAȚIONAL ȘI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ”

28.10.2016

 

Anunț înscriere la programul de formare acreditat ”Educație psihomotrică și experiențială pentru învățământul preșcolar și primar”

Formular de înscriere

27.10.2016

 

Selecția profesorilor metodiști la nivelul IȘJ Cluj

Etapa I Etapa II

18.10.2016

 

În atenția bibliotecarilor, responsabililor CDI și profesorilor de limba română - Ziua mondială a Bibliotecilor Școlare

Formular înscriere

06.10.2016

24.10.2016

Anunț selecție formatori - mobile learning

04.10.2016

 

Anunț înscriere program de formare acreditat ”Trepte spre performanță în cariera didactică”

Formular de înscriere

04.10.2016

 

Anunț înscriere program de formare acreditat ”Managementul activităților educative” - ultima serie

Formular de înscriere

04.10.2016

 

Selectie profesori metodisti ISJ

26.09.2016

 

Anunț program de formare - ˝Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învăţământul primar pentru clasa pregătitoare˝

15.09.2016

 

Curs de Managementul Riscului, ”Manager al Sistemului de Management al Riscului”, curs autorizat ANC (Autoritatea Naţională pentru Calificări), cod COR 325708

Formularul de inscriere

03.08.2016

 

Anunț înscriere program de formare acreditat ”Managementul calităţii şi performanţa educaţională în sistemul de învăţământ preuniversitar” acreditat prin OM 3365/29.04.2014.

Termenul de înscriere și plata taxei se prelungește până la data de 12 octombrie 2016.

26.07.2016

12.10.2016

Anunț înscriere program de formare Școala de vară ”Icoane pe sticlă în Transilvania”

20.04.2016

Anunț înscriere program de formare Trepte spre performanță în cariera didactică, seria 4, septembrie-octombrie 2016.

Termenul de înscriere și plata taxei se prelungește până la data de 21 septembrie 2016.

01.07.2016

Anunț înscrieri Școala de vară"Managementul stresului ocupaţional la cadrele didactice din învăţământul preuniversitar"

Termenul de înscriere la școala de vară se prelungește până în 24 iunie

Formular de înscriere

26.05.2016

Anunț program de formare - ˝Banca de date a formării continue - formare de utilizatori de aplicație CONCRET˝

27.06.2016

Anunț program de formare - Evaluare pentru evoluția în cariera didactică acreditat prin OM 5990/16.12.2015

Grupe
Orar

13.06.2016

În atenția participanților la cursurile de formare din perioada 2007-2015, care nu au ridicat atestatele de formare continuă

07.03.2016

Înscrierile la programele de formare acreditate și programele de formare avizate MENCȘ din Oferta de formare a Casei Corpului Didactic Cluj continuă pe tot parcursul anului școlar 2015-2016

18.01.2016

În atenția conducerii unităților de învățământ din județul Cluj - Analiza nevoilor de formare continuă

Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3

20.04.2016

Activitate metodică "Rolul formatorului în dezvoltarea personală și profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar"

10.06.2016

 

Anunţ începere program de formare formare debutanţi

06.06.2016

14.06.2016

Anunț începere program de formare „Limbaj gestual”

26.05.2016

Anunț începere program de formare avizat MENCȘ „Limba engleză pentru începători și nivel mediu”

19.05.2016

Anunț începere program de formare Seminar „Atașament și conectare emoțională în mediul grădiniței”

19.05.2016

Anunț începere program de formare „Școala - Spațiu al integrității”

18.05.2016

NOU! În atenția responsabililor cu formarea continuă - Managementul formării continue

11.05.2016

Anunț program de formare - Literatura română a anilor 2000

11.05.2016

Anunț Activitate metodică Mediatorul școlar în sprijinul comunității

10.05.2016

Anunț Activitate de informare și consiliere a cadrelor didactice debutante

09.05.2016

17.05.2016

Anunț Activitate metodică pentru cadre didactice care predau la clase simultane și alte cadre didactice interesate

Confirmați participarea pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea., până la data de 13.05.2016

09.05.2016

16.05.2016

Anunț activitate metodică - Integrarea activităților practice și experimentale în activitatea laborantului/tehnicianului școlar

Formular de înscriere

27.04.2016

24.05.2016

Regulament Concurs Național de creativitate didactică în domeniul materialelor auxiliare destinate educației pentru drepturile omului

26.04.2016

Anunț începere program de formare ”Educație prin șah - sportul minții”

25.04.2016

Anunț începere program de formare ”Abordări psihopedagogice ale reabilitării auditiv-verbale la copiii cu CES”

25.04.2016

Anunț Simpozion regional - STOP BULLYING-ului

21.04.2016

Anunț începere program de formare ”Managementul calității și performanța educațională în sistemul de învățământ preuniversitar”

20.04.2016

Anunț - Simpozionul ”Exemple de bună practică în dezvoltarea competențelor socio-emoționale la preșcolari”

15.04.2016

Concursul județean online ”Ce voi fi? Cum am devenit?”, ediția I, 2016

Regulament de organizare și de desfășurare

15.04.2016

Anunț începere program de formare ”Managementul activităților de secretariat în unitățile de învățământ preuniversitar”

13.04.2016

Anunț începere program de formare Program de dezvoltare a competențelor emoționale la copiii cu CES ”Cum te simți astăzi?”

07.04.2016

Anunț înscriere program de formare ”Trepte spre performanță în cariera didactică”, mai-iunie 2016

05.04.2016

Anunț începere program de formare ”Educația antreprenorială pentru învățământul primar”

31.03.2016

Anunț începere program de formare ”Proiectarea, organizarea și evaluarea activităților didactice din grădiniță”

31.03.2016

În atenția profesorilor documentariști și a responsabililor CDI din județul Cluj - cerc pedagogic

Formular de înscriere

24.03.2016

Anunț concurs post de informatician la Casa Corpului Didactic Cluj

24.03.2016

Anunț începere activitate științifică ”Prevenirea apariției fenomenului de violență fizică și psihologică”

23.03.2016

Anunț începere program de formare neacreditat ”Utilizarea noilor tehnologii ale informației și comunicării în CDI”

17.03.2016

Anunț începere program de formare ”Prevenirea consumului de droguri”

16.03.2016

Anunț începere activitate metodică pentru pedagogii școlari

”Activități extrașcolare în internatele școlare”

16.03.2016

Anunț începere activitate metodică pentru profesorii de educație fizică

Lista participanților

10.03.2016

Anunț începere program de formare ”Managementul activităților educative”, Seria 3, Grupa 3

02.03.2016

Proiectul educațional ”Exploratori în lumea emoțiilor” - înscris în CAER 2016

22.02.2016

26.02.2016

Curs practic / interactiv autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări: CONTROLUL INTERN MANAGERIAL - Soluția pentru un management performant în entitățile publice. Cursul este structurat pentru unitățile de învățământ preuniversitar și include training pentru conformarea cu prevederile legale și standardele de calitate în vederea evaluării instituționale a unităților de învățământ de către ARACIP.

Formular de înscriere

18.02.2016

Anunț activitate metodică-bibliotecari școlari și responsabili CDI din județul Cluj

18.02.2016

”Conferința Internațională a Asociației Learn & Vision” - Ediția a IV-a

17.02.2016

Anunț începere program de formare ”Managementul activităților educative”,Seria 3, Grupele 1 și 2

Lista cursanților

Calendarul formării

17.02.2016

În atenția cadrelor didactice din aria curriculară tehnologii din județul Cluj - activitate metodică

Formular de înscriere

09.02.2016

09.03.2016

Simpozionul PREUNIVERSITARIA, ediția a XXVIII-a

Formular de înscriere

28.01.2016

25.03.2016

CONCURS NAŢIONAL "SĂ PĂSTRĂM UN MEDIU SĂNĂTOS" ediţia a III-a, 21 aprilie 2016

Regulament / Formulare de înscriere

08.02.2016

31.03.2016

Simpozionul Național "Auxiliare curriculare, portofolii și proiecte ale elevilor", ediția a XI-a, 18-19 aprilie 2016

Formular de înscriere

15.01.2016

Anunț concurs ocupare post administrator financiar, pe perioadă determinată

22.12.2015

11.01.2016

Anunț începere program de formare "Dezvoltarea profesională continuă pe componenta instruirii diferențiate a elevilor"

Tabel nominal cursanți

09.12.2015

Anunț activitate metodică "Exemple de bună practică în activitatea de secretariat"

04.12.2015

Activitate științifică Integrarea școlară a copiilor cu deficiență de auz purtători de implant cohlear

03.12.2015

Anunț activitate metodică bibliotecari

Programul activității metodice

02.12.2015

NOU! În atenția responsabililor cu formarea continuă: Activitate metodică "Managementul formării continue"

18.11.2015

Anunț începere program de formare "Managementul calității și performanța educațională în sistemul de învățământ preuniversitar"

18.11.2015

Activitate științifică "Integrarea școlară a copiilor cu probleme de sănatate mentală"

18.11.2015

În atenția profesorilor metodiști ai Inspectoratului Școlar Județean Cluj admiși în Faza a II-a de selecție - revenire la adresa anterioara

05.11.2015

Conferința Educație prin Știință 2015

Agenda Conferinței

Lista participanților

23.10.2015

Curs de perfecționare FORMATOR COR : 242401

13.10.2015

Curs de limbă și comunicare Engleza Pas cu Pas - program de perfecționare

13.10.2015

Anunț activitate culturală - Ziua mondială a Bibliotecilor Școlare - Formular înscriere

07.10.2015

Selectie profesor metodist prin detasare in interesul invatamantului

29.08.2015

Concurs post profesor metodist

22.07.2015

Program special cu publicul in perioada 28-31 iulie 2015

21.07.2015

31.07.2015
Anunt inscriere program de formare "Managementul calitatii si performanta educationala in sistemul de invatamant preuniversitar

16.07.2015

Anunt inscrieri program de formare acreditat "Trepte spre performanta in cariera didactica"

16.07.2015

Rolul formatorului

16.06.2015

Anunt inscrieri Scoala de vara - Icoane pe sticla in Transilvania

06.05.2015

Eliberare atestate de formare continuă

SUBIECT PUBLICAT
Eliberare atestate cursanţi, programul de formare continuă "Managementul calităţii şi performanţa educaţională în sistemul de învăţământ preuniversitar", acreditat prin O.M. nr. 3365/ 29.04.2014 - Seria 2, Grupa 1,2 08.12.2016
Eliberare atestate cursanti, programul de formare continua "Predarea stiintelor prin investigatie" - Grupa 9 07.10.2016
Eliberare atestate cursanti, programul de formare continua "Dezvoltarea profesionala continua pe componenta instruirii diferentiale a elevilor", sesiunea 6, grupa 1 07.10.2016
"Istoria recentă a României" 08.09.2016
"Abordări inovative în didactica disciplinelor din aria curriculară Tehnologii", Sesiunea 7 23.11.2015
"Predarea-învățarea limbii franceze printr-un demers comunicativ-acțional" Sesiunea 1 23.11.2015

"Managementul calității și performanța educațională în sistemul de învățământ preuniversitar", Sesiunea 1/grupa1

23.11.2015

"Managementul calității și performanța educațională în sistemul de învățământ preuniversitar", Sesiunea 1/grupa2

23.11.2015
Eliberare atestate pentru cursul "Consiliere si dezvoltare profesionala", sesiunea 8 + ANEXA tabel nominal cu absolventii 05.10.2015
Eliberare atestate cursanti, programul de formare continua "Dezvoltarea profesionala continua pe componenta instruirii diferentiale a elevilor", sesiunea 5 26.08.2015
Eliberare atestate cursanti, programul de formare continua "Managementul activitatilor educative",sesiunea 1 21.01.2015
Eliberare atestate cursanti, programul de formare continua "Predarea stiintelor prin investigatie" - Grupa 8 21.01.2015
Eliberare atestate cursanti, programul de formare continua "Abordari inovative in didactica disciplinelor din aria curriculara Tehnologii", sesiunea 6 21.01.2015
Eliberare atestate cursanti, programul de formare continua "Management educational in contextul descentralizarii" 21.01.2015
Eliberare atestate cursanti, programul de formare continua "Predarea inovativa a limbii romane" 21.01.2015
Eliberare atestate cursanti, programul de formare continua "Dezvoltare profesionala continua pe componenta instruirii diferentiate a elevilor" 21.01.2015
Eliberare atestate cursanti, programul de formare continua "Predarea stiintelor prin investigatie" 10.09.2014
Eliberare atestate cursanti, programul de formare continua "Scoala - sansa fiecaruia"- Seriile 3 si 4 10.09.2014

Eliberare atestate cursanti programul de formare continua "Predarea inovativa a limbii romane in societatea cunoasterii"

Tabel absolventi S1_P1_2013

Tabel absolventi S2_P1_2013

17.06.2014

Eliberare atestate cursanti programul de formare continua " Dezvoltare profesionala continua pe componenta instruirii diferentiate a elevilor"

Tabel absolventi S1_P2_2013

Tabel absolventi S2_P2_2013

17.06.2012

Eliberare atestate formare continua "Competente integrate pentru societatea cunoasterii", POSDRU/87/1.3/S/55336, Sesiunile 5, 6 si restantieri

Tabel absolventi

04.06.2014
Eliberare atestate formare continua "Competente integrate pentru societatea cunoasterii", POSDRU/87/1.3/S/55336, Sesiunea 4 25.09.2013
Eliberare atestate de formare continua "Consiliere si dezvoltare profesionala" sesiunile 3, 4 si 5 10.09.2013

Eliberare atestate formare continua, proiect "Abordari inovative in didactica disciplinelor din aria curriculara Tehnologii", POSDRU/87/1.3/S/58422, Sesiunile 4 si 5.

Tabel absolventi

10.09.2013
Eliberare atestate pentru cursul " Stilul de invatare si temperamentul scolarilor - instrumente pentru o educatie creativa" 04.07.2013

Eliberare atestatre formare continua "Consiliere si dezvoltare profesionala", Sesiunea 2, POSDRU/87/1.3/S/56116

Tabel nominal absolventi

17.06.2013

Eliberare atestate formare continua "Competente integrate pentru societatea cunoasterii", POSDRU/87/1.3/S/55336, Sesiunea 3

30.05.2013

Eliberare atestate formare continua "Competente integrate pentru societatea cunoasterii", POSDRU/87/1.3/S/55336, Sesiunea 2

13.04.2013

Eliberare atestate formare continua, proiect "Abordari inovative in didactica disciplinelor din aria curriculara Tehnologii", POSDRU/87/1.3/S/58422, Sesiunea 3

Tabel nominal absolventi

10.04.2013

Eliberare atestate formare continua "Competente integrate pentru societatea cunoasterii", POSDRU/87/1.3/S/55336, Sesiunea 1

Tabel nominal absolventi

13.03.2013

Eliberare atestate formare continua, proiect "Abordari inovative in didactica disciplinelor din aria curriculara Tehnologii", POSDRU/87/1.3/S/58422, Sesiunea 2

Tabel nominal absolventi

19.11.2012
Anunt eliberare atestate si lista cursanti la programul de formare continuã "Scoala sansa fiecãruia" seria 1 si 2 16.07.2012
Anunţ - eliberare atestate de formare continuã, program "Profesorul - creator de soft educaţional" 26.03.2012
Anunţ - eliberare adeverinţe de participare la activitatea metodicã "Seminar de pedagogie experienţialã" - si tabel cuprinzând cadrele didactice convocate pentru eliberarea adeverinţelor 23.03.2012
Anunţ - eliberare atestate de formare continuã, program "Instruire în societatea cunoasterii" - seria 3 si 4 si tabel cuprinzând cadrele didactice convocate pentru eliberarea atestatelor. 20.03.2012

Anunţ - eliberare atestate de formare continuã, program "Evaluarea activitãtilor didactice prin inspectia scolarã" - seria 8

Tabel cuprinzând cadrele didactice convocate pentru eliberarea atestatelor

20.03.2012

Anunţ - eliberare atestate de formare continuã, program "Multimedia în educatie" - seria 6

Tabel cuprinzând cadrele didactice convocate pentru eliberarea atestatelor

02.03.2012

Anunţ - eliberare diplome WORK-SHOP "Stiintele fundamentale promotoare ale progresului în ingineria materialelor"

01.03.2012

Anunţ - eliberare atestate de formare continuã, program "Lecturã metodicã/Lecturã cursivã" - seria 4

Tabel cuprinzând cadrele didactice convocate pentru eliberarea atestatelor

23.02.2012

Anunţ - eliberare atestate de formare continuã, program "Comunicare si leadership" - seria 7 si 8.

Tabel cuprinzând cadrele didactice convocate pentru eliberarea atestatelor

14.02.2012

Anunţ - eliberare atestate de formare continuã, program "Lecturã metodicã/Lecturã cursivã" - seria 5

Tabel cuprinzând cadrele didactice convocate pentru eliberarea atestatelor

14.02.2012

Anunţ - eliberare atestate de formare continuã, program "Abordãri inovative în didactica disciplinelor din aria curricularã Tehnologii" - sesiunea 1

Tabel cuprinzând cadrele didactice convocate pentru eliberarea atestatelor

10.02.2012

Anunţ - eliberare atestate de formare continuã, program "Consiliere si dezvoltare profesionalã" - sesiunea 1

10.02.2012

Anunţ - eliberare atestate de formare continuã, program "Instruirea în societatea cunoasterii - Intel Teach"

Tabel cuprinzând cadrele didactice convocate pentru eliberarea atestatelor

23.01.2012

Informaţii (anunţuri şi invitaţii) de interes general

SUBIECT PUBLICAT TERMEN

Conferința Națională CDI - ediția a VI-a, organizată la Sibiu, în 11noiembrie 2016 (9:00-17:00), având ca temă "CDI, vector pentru reuşita școlară și profesională".

Detalii despre programul Conferintei si despre inscriere la eveniment: http://www.isjsb.ro/noutati/ruubikcms/useruploads/files/anunt_conferinta_cdi_11_11_2016_var2.pdf

Înscrierea se poate face prin completarea formularului: https://docs.google.co m/forms/d/e/1FAIpQLSdzDWQYDnaE qPmpCVw5MObaD1-drCuX92HAZ8Nyab 21lknlOA/viewform.

Pentru detalii, va rugam sa ne urmariti pe Facebook la adresa: https://www.facebook.com/cdieduro-309074535960805/

02.11.2016

Program de conversie profesională

03.08.2016

Program de conversie profesională

26.07.2016

YOURWAY Life & Career Counseling, identificarea și dezvoltarea potențialului copiilor

24.05.2016

 

Apariție revista Normaliștii clujeni

19.05.2016

 

Apel pentru selecția profesorilor în grupurile de lucru pentru elaborarea curriculumului pentru disciplinele/domeniile de studiu obligatorii din învățământul gimnazial

07.04.2016

 

Festival-concurs pentru clasele primare EMI - culoare, muzică, mișcare

25.03.2016

 

Apariții editoriale: Dicționar praxiologic de pedagogie, coord. Bocoș Mușata, Tratat de management educațional pentru învățământul primar și preșcolar, coord. Răduț-Taciu Ramona

http://www.edituraparalela45.ro/carte/dictionar-praxiologic-de-pedagogie-volumul-i-d

27.01.2016

 

Anunt Festivalul European al Scolilor de Balet "Grand Assemblé"

15.09.2015

30.09.2015

Anunţuri permanente

SUBIECT PUBLICAT
Oferta de formare a Casei Corpului Didactic Cluj pentru anul școlar 2016-2017 24.11.2016
Raportul de activitate al Casei Corpului Didactic Cluj, anul școlar 2015-2016 15.09.2016
Oferta de formare a Casei Corpului Didactic Cluj pentru anul școlar 2015-2016 19.11.2015
Situația financiară a Casei Corpului Didactic la data de 30.06.2016 04.08.206

Adresa de e-mail pentru primirea în format electronic a copiei după cartea de identitate:

ccd@ccdcluj.ro

25.07.2016

Modelele de formulare pentru serviciile oferite de Casa Coprului Didactic Cluj sunt disponibile aici

Informațiile sunt necesare pentru înscrierea în baza de date, completarea dosarelor de curs și eliberarea atestatelor/adeverințelor

25.07.2016

Conferința Națională CDI - ediția a V-a, organizată la Sibiu, în perioada 11-12 decembrie 2015, având ca temă "Centrul de Documentare și Informare, spațiu al lecturii și documentării".

http://www.ccdsibiu.ro/index.php/noutati/259-conferinta-nationala-cdi-spatiu-al-lecturii-si-comunicarii

25.11.2015
Plan managerial al Casei Corpului Didactic Cluj, anul școlar 2015-2016

Raportul de activitate al Casei Corpului Didactic Cluj, anul școlar 2014-2015

Plan managerial al Casei Corpului Didactic Cluj, anul școlar 2014-2015

Situația financiară a Casei Corpului Didactic la data de 31.12.2014 20.11.2015

Raportul de activitate al Casei Corpului Didactic Cluj, anul scolar 2013-2014

Participarea la programele si activitatile de formare, anul scolar 2013-2014

03.10.2014

Plan managerial pentru anul scolar 2013-2014

Oferta de programe si activitati de formare continua pentru anul scolar 2013-2014

Prezentarea planului managerial - Consfatuiri cu directorii unitatilor de invatamant

25.09.2013