Menu

Eliberare atestate de formare continuă

SUBIECT PUBLICAT

Anunt de eliberare a atestatelor de formare continuă pentru absolventii programului de formare acreditat “Tabla interactivă- resursă educaţională”, Seria 1, grupele 1-12

13.11.2019
Eliberare atestate cursanţi, programul de formare continuă „Comunicare și leadership”, acreditat prin OM 3019/08.01.2018, Seria 1, Grupa 1 13.11.2019
Eliberare atestate cursanți. programul de formare continuă „Managementul calității și performanța educațională în sistemul de învățământ preuniversitar", acreditat prin OM 3365/29.04.2014, Sesiunea 3/grupele 4,5 18.10.2018
Anunț ridicare atestate program de formare acreditat „Educația psihomotrică și experiențială pentru învățământul preșcolar și primar”. Seria 1 Grupa 2, Seria 1 Grupa 3, Seria 1 Grupa 4 18.09.2018

Eliberare atestate cursanți. programul de formare continuă „Managementul calității și performanța educațională în sistemul de învățământ preuniversitar", acreditat prin OM 3365/29.04.2014, Sesiunea 4/grupa1

06.08.2018

Eliberare atestate cursanți. programul de formare continuă „Evaluare pentru evoluția în cariera didactică”, 

acreditat prin O.M. nr. 5990/ 16.12.2015 - Seria 2 Grupa 1,2,3,4,5,6

06.08.2018

Anunțuri eliberare atestate programe:

- Predarea inovativă a limbii române în societatea cunoașterii

- Comunicare și leadership

- Management educațional în contaxtul descentralizării

24.05.2018
Eliberare atestate cursanţi, programul de formare continuă „Managementul activităților educative”, OM 3200/12.03.2014, seria 4 23.05.2018
Eliberare atestate cursanţi, programul de formare continuă „Educație timpurie incluzivă” 22.05.2018
Eliberare atestate cursanţi, programul de formare continuă "Managementul calităţii şi performanţa educaţională în sistemul de învăţământ preuniversitar", acreditat prin O.M. nr. 3365/ 29.04.2014 - Seria 3, Grupa 1,2,3 15.03.2018
Eliberare atestate cursanți, programul de formare continuă "Predarea inovativă a limbii române" S5G1 23.06.2017
Eliberare atestate cursanţi, programul de formare continuă „Comunicare și leadership”, grupa 1, seria3 10.03.2017
Eliberare atestate cursanţi, programul de formare continuă „Managementul activităților educative”, OM 3200/12.03.2014, seria3 06.03.2017
Eliberare atestate cursanţi, programul de formare continuă "Evaluare pentru evoluția în cariera didactică", acreditat prin O.M. nr. 5990/ 16.12.2015 - Seria 1 Grupa 1,2 23.03.2017
Eliberare atestate cursanţi, programul de formare continuă "Managementul calităţii şi performanţa educaţională în sistemul de învăţământ preuniversitar", acreditat prin O.M. nr. 3365/ 29.04.2014 - Seria 2, Grupa 1,2 08.12.2016
Eliberare atestate cursanti, programul de formare continua "Predarea stiintelor prin investigatie" - Grupa 9 07.10.2016
Eliberare atestate cursanti, programul de formare continua "Dezvoltarea profesionala continua pe componenta instruirii diferentiale a elevilor", sesiunea 6, grupa 1 07.10.2016
"Istoria recentă a României" 08.09.2016
"Abordări inovative în didactica disciplinelor din aria curriculară Tehnologii", Sesiunea 7 23.11.2015
"Predarea-învățarea limbii franceze printr-un demers comunicativ-acțional" Sesiunea 1 23.11.2015

"Managementul calității și performanța educațională în sistemul de învățământ preuniversitar", Sesiunea 1/grupa1

23.11.2015

"Managementul calității și performanța educațională în sistemul de învățământ preuniversitar", Sesiunea 1/grupa2

23.11.2015
Eliberare atestate pentru cursul "Consiliere si dezvoltare profesionala", sesiunea 8 + ANEXA tabel nominal cu absolventii 05.10.2015
Eliberare atestate cursanti, programul de formare continua "Dezvoltarea profesionala continua pe componenta instruirii diferentiale a elevilor", sesiunea 5 26.08.2015
Eliberare atestate cursanti, programul de formare continua "Managementul activitatilor educative",sesiunea 1 21.01.2015
Eliberare atestate cursanti, programul de formare continua "Predarea stiintelor prin investigatie" - Grupa 8 21.01.2015
Eliberare atestate cursanti, programul de formare continua "Abordari inovative in didactica disciplinelor din aria curriculara Tehnologii", sesiunea 6 21.01.2015
Eliberare atestate cursanti, programul de formare continua "Management educational in contextul descentralizarii" 21.01.2015
Eliberare atestate cursanti, programul de formare continua "Predarea inovativa a limbii romane" 21.01.2015
Eliberare atestate cursanti, programul de formare continua "Dezvoltare profesionala continua pe componenta instruirii diferentiate a elevilor" 21.01.2015
Eliberare atestate cursanti, programul de formare continua "Predarea stiintelor prin investigatie" 10.09.2014
Eliberare atestate cursanti, programul de formare continua "Scoala - sansa fiecaruia"- Seriile 3 si 4 10.09.2014

Eliberare atestate cursanti programul de formare continua "Predarea inovativa a limbii romane in societatea cunoasterii"

Tabel absolventi S1_P1_2013

Tabel absolventi S2_P1_2013

17.06.2014

Eliberare atestate cursanti programul de formare continua " Dezvoltare profesionala continua pe componenta instruirii diferentiate a elevilor"

Tabel absolventi S1_P2_2013

Tabel absolventi S2_P2_2013

17.06.2012

Eliberare atestate formare continua "Competente integrate pentru societatea cunoasterii", POSDRU/87/1.3/S/55336, Sesiunile 5, 6 si restantieri

Tabel absolventi

04.06.2014
Eliberare atestate formare continua "Competente integrate pentru societatea cunoasterii", POSDRU/87/1.3/S/55336, Sesiunea 4 25.09.2013
Eliberare atestate de formare continua "Consiliere si dezvoltare profesionala" sesiunile 3, 4 si 5 10.09.2013

Eliberare atestate formare continua, proiect "Abordari inovative in didactica disciplinelor din aria curriculara Tehnologii", POSDRU/87/1.3/S/58422, Sesiunile 4 si 5.

Tabel absolventi

10.09.2013
Eliberare atestate pentru cursul " Stilul de invatare si temperamentul scolarilor - instrumente pentru o educatie creativa" 04.07.2013

Eliberare atestatre formare continua "Consiliere si dezvoltare profesionala", Sesiunea 2, POSDRU/87/1.3/S/56116

Tabel nominal absolventi

17.06.2013

Eliberare atestate formare continua "Competente integrate pentru societatea cunoasterii", POSDRU/87/1.3/S/55336, Sesiunea 3

30.05.2013

Eliberare atestate formare continua "Competente integrate pentru societatea cunoasterii", POSDRU/87/1.3/S/55336, Sesiunea 2

13.04.2013

Eliberare atestate formare continua, proiect "Abordari inovative in didactica disciplinelor din aria curriculara Tehnologii", POSDRU/87/1.3/S/58422, Sesiunea 3

Tabel nominal absolventi

10.04.2013

Eliberare atestate formare continua "Competente integrate pentru societatea cunoasterii", POSDRU/87/1.3/S/55336, Sesiunea 1

Tabel nominal absolventi

13.03.2013

Eliberare atestate formare continua, proiect "Abordari inovative in didactica disciplinelor din aria curriculara Tehnologii", POSDRU/87/1.3/S/58422, Sesiunea 2

Tabel nominal absolventi

19.11.2012
Anunt eliberare atestate si lista cursanti la programul de formare continuã "Scoala sansa fiecãruia" seria 1 si 2 16.07.2012
Anunţ - eliberare atestate de formare continuã, program "Profesorul - creator de soft educaţional" 26.03.2012
Anunţ - eliberare adeverinţe de participare la activitatea metodicã "Seminar de pedagogie experienţialã" - si tabel cuprinzând cadrele didactice convocate pentru eliberarea adeverinţelor 23.03.2012
Anunţ - eliberare atestate de formare continuã, program "Instruire în societatea cunoasterii" - seria 3 si 4 si tabel cuprinzând cadrele didactice convocate pentru eliberarea atestatelor. 20.03.2012

Anunţ - eliberare atestate de formare continuã, program "Evaluarea activitãtilor didactice prin inspectia scolarã" - seria 8

Tabel cuprinzând cadrele didactice convocate pentru eliberarea atestatelor

20.03.2012

Anunţ - eliberare atestate de formare continuã, program "Multimedia în educatie" - seria 6

Tabel cuprinzând cadrele didactice convocate pentru eliberarea atestatelor

02.03.2012

Anunţ - eliberare diplome WORK-SHOP "Stiintele fundamentale promotoare ale progresului în ingineria materialelor"

01.03.2012

Anunţ - eliberare atestate de formare continuã, program "Lecturã metodicã/Lecturã cursivã" - seria 4

Tabel cuprinzând cadrele didactice convocate pentru eliberarea atestatelor

23.02.2012

Anunţ - eliberare atestate de formare continuã, program "Comunicare si leadership" - seria 7 si 8.

Tabel cuprinzând cadrele didactice convocate pentru eliberarea atestatelor

14.02.2012

Anunţ - eliberare atestate de formare continuã, program "Lecturã metodicã/Lecturã cursivã" - seria 5

Tabel cuprinzând cadrele didactice convocate pentru eliberarea atestatelor

14.02.2012

Anunţ - eliberare atestate de formare continuã, program "Abordãri inovative în didactica disciplinelor din aria curricularã Tehnologii" - sesiunea 1

Tabel cuprinzând cadrele didactice convocate pentru eliberarea atestatelor

10.02.2012

Anunţ - eliberare atestate de formare continuã, program "Consiliere si dezvoltare profesionalã" - sesiunea 1

10.02.2012

Anunţ - eliberare atestate de formare continuã, program "Instruirea în societatea cunoasterii - Intel Teach"

Tabel cuprinzând cadrele didactice convocate pentru eliberarea atestatelor

23.01.2012

Anunţuri permanente

,
SUBIECT PUBLICAT
Raportul de activitate al Casei Corpului Didactic Cluj pentru anul școlar 2018-2019 16.10.2019
PDI 16.10.2019
LISTA FUNCTIILOR PUBLICE si a drepturilor salariale conform art.33 din Legea nr.153/2017 30.09.2019
LISTA FUNCTIILOR PUBLICE si a drepturilor salariale conform art.33 din Legea nr.153/2017 01.04.2019
Oferta de formare a Casei Corpului Didactic Cluj pentru anul școlar 2018-2019 05.12.2018
Plan managerial pentru anul școlar 2018-2019 05.12.2018
PDI, actualizat august 2018 05.12.2018
Raportul de activitate al Casei Corpului Didactic Cluj pentru anul școlar 2017-2018 05.12.2018
LISTA FUNCTIILOR PUBLICE si a drepturilor salariale conform art.33 din Legea nr.153/2017 30.09.2018
LISTA FUNCTIILOR PUBLICE si a drepturilor salariale conform art.33 din Legea nr.153/2017 30.03.2018
Situația financiară a Casei Corpului Didactic la data de 31.12.2017 20.02.2018
Oferta de formare a Casei Corpului Didactic Cluj pentru anul școlar 2017-2018 08.11.2017
Raportul de activitate al Casei Corpului Didactic pentru anul şcolar 2016 - 2017 18.12.2017
PDI, actualizat august 2017 18.12.2017
Plan Managerial pentru anul şcolar 2017 - 2018 18.12.2017
LISTA FUNCTIILOR PUBLICE si a drepturilor salariale conform art.33 din Legea nr.153/2017 30.09.2017
Situația financiară a Casei Corpului Didactic la data de 31.12.2016 02.03.2017
PDI, actualizat2016 15.02.2017
Plan Managerial pentru anul şcolar 2016 - 2017 15.02.2017
Oferta de formare a Casei Corpului Didactic Cluj pentru anul școlar 2016-2017 24.11.2016
Raportul de activitate al Casei Corpului Didactic Cluj, anul școlar 2015-2016 15.09.2016
Situația financiară a Casei Corpului Didactic la data de 30.06.2016 04.08.2016

Adresa de e-mail pentru primirea în format electronic a copiei după cartea de identitate:

ccd@ccdcluj.ro

25.07.2016

Modelele de formulare pentru serviciile oferite de Casa Coprului Didactic Cluj sunt disponibile aici

Informațiile sunt necesare pentru înscrierea în baza de date, completarea dosarelor de curs și eliberarea atestatelor/adeverințelor

25.07.2016

Arhiva an școlar 2017-2018  

Arhiva an școlar 2016-2017

 

Arhiva an școlar 2015-2016

 

Arhiva an școlar 2014-2015

 

Arhiva 2008-2015