Prezentare

Centrul de Informare şi Documentare (CDI) este un centru de resurse pluridisciplinare care pune la dispoziţia elevilor, personalului din învăţământ şi comunităţii locale informaţii pe suporturi diverse (fond de carte, reviste, casete audio-video, CD, DVD, internet etc.), unde echipa pedagogică iniţiază şi valorifică în practică proiecte ştiinţifice, culturale şi educative şi desfăşoară activităţi pedagogice.


ROLUL CDI

 • Asigură un fond documentar care să permită elevului construirea autonomă sau asistată a propriei cunoaşteri şi a propriilor deprinderi
 • Facilitează accesul utilizatorilor la informaţii referitoare la unitatea şcolară şi relaţionarea cu potenţiali parteneri exteriori sistemului educativ
 • Facilitează învăţarea prin iniţierea elevilor în tehnicile de cercetare documentară
 • Promovează, prin activităţi specifice, inovaţia pedagogică

FUNCŢIILE CDI

 • Funcţia de primire (elevi, cadre didactice, membrii ai comunităţii locale)
 • Funcţia de informare generală
 • Funcţia pedagogică (iniţierea elevilor în cercetarea documentară în cadrul proiectelor derulate în parteneriat de către profesorul documentarist şi cadrele didactice)
 • Funcţia de orientare şcolară şi profesională
 • Funcţia de comunicare cu exteriorul (relaţionare cu parteneri exteriori unităţii şcolare)
 • Funcţia tehnică (de gestionare a fondului documentar, a echipamentelor, a spaţiului CDI)
 • Funcţia recreativă (de organizare de activităţi culturale, de promovare a lecturii, de petrecere a timpului liber)

Competenţele profesorului documentarist în domeniul proiectării, planificării, organizării activităţii CDI, formării elevilor şi dezvoltării competenţelor specifice, monitorizării şi evaluării activităţilor CDI, dezvoltării de parteneriate şi dezvoltării profesionale proprii:

 • Competenţă pedagogică
 • Competenţă culturală
 • Competenţă de comunicare
 • Competenţă de gestionare a CDI


 

Moto: Învăţăm să fim împreună

 


CDI Grup Şcolar Huedin

 


CDI Şcoala "Mihai Vodă" Mihai Viteazu

 


CDI Şcoala cu clasele I-VIII Aghireş Fabrici

 


CDI Şcoala cu clasele I-VIII Călăraşi

 


CDI Şcoala cu clasele I-VIII Viişoara

 


CDI Şcoala cu clasele I-VIII Răchiţele

 


CDI Liceul Teoretic "Mihai Eminescu"
Cluj-Napoca

 


CDI Grup Şcolar "Ştefan Pascu" Apahida