1 Prezentare generalã
2 Resurse şi servicii oferite
3 Produse de informare
4 Instrumente de lucru
5 Planuri operaţionale
6 Activitãţi bibliotecari şcolari
7 Rapoarte activitãţi
8 Arhivã
   
 
 

Free Fancy Counters
Vizitatori

Contorizare începând cu data de 04.07.2011

Prezentare generalã

 

Misiunea bibliotecii este de a pune la dispoziţia personalului din învãţãmântul preuniversitar clujean informaţii pe suporturi diverse: fonduri de carte, reviste, CD-uri, DVD-uri, internet.

Rolul bibliotecii Casei Corpului Didactic Cluj este de a îndruma activitatea bilbiotecarilor şcolari şi responsabililor CDI din judeţul Cluj prin activitãţi specifice: consfãtuiri metodice, activitãţi ştiinţifice şi culturale.

Formular solicitare imprumut carti din biblioteca CCD Cluj:

https://docs.google.com/forms/d/1r-doTixnx4n48E3CUtskcsr8eiQ-vaw3xGSaMrwK164/edit

 

 
 


 

 

 

 

 

 

 "Cele mai bune cãrţi nu sunt acelea care ne învaţã, ci acelea care ne fac a cugeta peste cele cuprinse în ele."

(B. P. Haşdeu)

 
BIBLIOTECA Casei Corpului Didactic ClujPROGRAM CU PUBLICUL

Marti 13:00-16:30
Joi 13:00-16:30


ADRESA BIBLIOTECII

Strada Paris nr.60 (in incinta Grup Şcolar Material Rulant "Unirea" cu intrare din strada Gh. Lazãr)


TELEFON    0733/661207

Persoanã de contact

Marinela Pacurar

E-mail: marinelapacurarccd@yahoo.com