Centrul Regional de Formare a Personalului din Învãţãmântul Preuniversitar Cluj (CRFP CLUJ)

Adresa: Str. Paris, Nr. 60, Cluj-Napoca

(Internatul Grupului Şcolar de Material Rulant "Unirea", Etaj I

Istoric

Centrul Regional de Formare a Personalului Din Învãţãmântul Preuniversitar Cluj a fost înfiinţat prin Hotãrârea Guvernului Nr. 2191 din 30.11.2004 pentru a asigura consultanţã furnizorilor de formare din judeţele Cluj, Bistriţa Nãsãud şi Maramureş în vederea acreditãrii şi derulãrii programelor de formare continuã ce se adreseazã personalului didactic din învãţãmântul preuniversitar.

În perioada decembrie 2004 - octombrie 2009 Centrul a funcţionat sub îndrumarea Centrului Naţional de Formare a personalului din Învãţãmântul preuniversitar, iar în perioada noiembrie 2009 - august 2010 a fost coordonat de Direcţia Generalã Centrul Naţional de Formare a Personalului din Învãţãmântul Preuniversitar.

În prezent Casa Corpului Didactic Cluj coordoneazã Centrul Regional de Formare a Personalului din Învãţãmântul Preuniversitar Cluj.

Activitãţi

  • Acordarea expertizei pentru identificarea nevoilor de formare continuã a personalului didactic din judeţele arondate;
  • Acordarea asistenţei de specialitate furnizorilor de formare continuã, în vederea acreditãrii programelor;
  • Consilierea furnizorilor care implementeazã programe acreditate;
  • Organizarea unor activitãţi de tip conferinţe, colocvii, seminarii, mese rotunde, în scopul promovãrii politicilor din domeniul formãrii continue a personalului didactic;
  • Preluarea si transmiterea documentaţiei necesare eliberãrii certificatelor de competenţe profesionale care cumuleazã numãrul de credite profesionale transferabile înscrise în atestate, precum şi fişa de competenţe aferentã (conform O.M. 3659 din 22.04.2010, art.2 lit. d) ) la cererea beneficiarilor;
  • Realizarea unor studii de impact a programelor de formare continuã acreditate, la nivel regional.
 

 

 

  


 


 

 

 

 

 

 

 Învăţăm să fim împreună
 

Program de audienţe CRFP Cluj, Str. Paris, Nr. 10 - 12

Prof. metodist Dana Zoe Mateescu

Vineri 12.00 - 16.00