Proiecte ale Casei Corpului Didactic ClujPrin misiunea sa, Casa Corpului Didactic Cluj promovează inovaţia şi reforma în educaţie şi asigură cadrul pentru dezvoltarea personală şi profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar.

Prin diversitatea activităţilor desfăşurate, Casa Corpului Didactic Cluj este un centru activ de resurse care acţionează pentru integrarea învăţământului preuniversitar clujean în context european.

Unul dintre obiectivele strategice asumate este dezvoltarea de parteneriate şi proiecte educaţionale. Astfel, Casa Corpului Didactic Cluj a colaborat în cadrul proiectelor cu instituţii prestigioase care activeazăîn învăţământul universitar şi preuniversitar:

 

 • Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
 • Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj
 • Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani
 • SC SIVECO Romania SA
 • Digipro Computer Consultants LTD - Cipru
 • Ellinogermaniki Agogi - Grecia
 • Tiedekeskussäätiö - Heureka - Finlanda
 • University of Bayreuth - Germania

Prin programele de formare continuă şi activităţile ştiinţifice derulate în cadrul proiectelor educaţionale, cadrele didactice din judeţul Cluj au dobândit noi competenţe şi au beneficiat de resurse educaţionale specifice societăţii bazate pe cunoaştere.

Resurse educaţionale pentru profesori documentarişti:

 • Ghidul "Management cultural în centrele de documentare şi informare"

Resurse educaţionale pentru învăţători

Resurse educaţionale pentru cadre didactice care se pregătesc pentru titularizarea în învăţământ, obţinerea definitivatului şi a gradelor didactice

 • Manual şi CD cu resurse curriculare "Consiliere şi dezvoltare profesională"

Resurse educaţionale pentru cadre didactice care predau discipline din aria curriculară Tehnologii

 • Manual şi CD cu resurse curriculare "Abordări inovative în didactica disciplinelor din aria curriculară Tehnologii"

Resurse educationale pentru profesorii de fizica:


" Ghidul "Abordãri inivative în predarea stiintelor"

" Ghidul "Predarea stiintelor prin integrarea tehnologiei Augmented Reality"

 

 

 

 

 

 

 

 

RESURSE EDUCAŢIONALE
ELABORATE ÎN CADRUL PROIECTELOR

 

 

 

 

Ghid_Predarea Stiintelor prin investigatie


Bune practici in predarea stiintelor


Ghidul "Management cultural în centrele de documentare şi informare"


Portofoliului FUNecole - Anul Verde (clasa a II-a)
http://www.funecole.com/page.php?lm=greenro


Platforma educaţională FUNecole tradusă în limba română (Anul Verde) pilotată în 5 şcoli din judeţul Cluj
http://www.funecole.com/page.php?lm=romanianoverview


Scenarii didactice pentru lecţiile de fizică
http://www.klic-project.eu/scenarios.asp


Set de miniaturi pentru experimente în lecţiile de fizică
http://www.sctg.eu/about.asp


Manual şi CD cu resurse curriculare "Consiliere şi dezvoltare profesională"
Manual şi CD cu resurse curriculare "Abordări inovative în didactica disciplinelor din aria curriculară Tehnologii"