EN
|
 

Cărţi publicate în anul 2002

1. Buletinul de informare şi documentare a cadrelor didactice (BID) Nr. 3
Publicaţie a Casei Corpului Didactic Cluj

2. Auxiliare didactice pentru orele de fizică
Prof. Dana Lung

3. Construcţiile la cotă maximă
Prof. L.Pascu, C.Moldovan, A.Gligan

4. Potrivim cuvinte
Prof. Daciana Panţiru

5. Eco ED - ediţia a doua
Clubul Ecologic Transilvania

6. Cântece şi poezii pentru serbările şcolare la ciclul primar
Înv Aurica Blaga, Minerva Corda

7. Ghid pentru pregătirea concursurilor şcolare la clasa a XII-a
Prof. Iulia Brătfălean

8. Revista de consiliere educaţională nr. 1
Publicaţie a Centrului Naţional de Asistentă Psihopedagogică Cluj

9. Curs de tehnoredactare computerizată pentru începători
Autor colectiv

10. Buletinul de informare şi documentare a cadrelor didactice (BID) Nr. 4
Publicaţie a Casei Corpului Didactic Cluj

11. Revista Prochimia (număr inaugural)
Asociaţia profesorilor de chimie "Prochimia"

12. Mediul ambiant (Carte de colorat)
Autor colectiv

13. Caiet de sugestii pentru activităţile colectiv compensatorii
Autor colectiv

 

Editura