Menu

Mapa profesorului documentarist

Activitatea în CDI se desfășoară pe baza unui proiect anual de activitate și a unui plan semestrial de activitați, structurate pe cele 4 domenii de competență (pedagogică, culturală, de comunicare, de gestiune).

Planul semestrial de activitate CDI cuprinde: obiectivele parțiale derivate din obiectivele anuale ale CDI, respectiv activitățile, responsabili, parteneri, data/perioada, mijloacele și itemii de evaluare .

Planul semestrial de activitate va fi completat și adaptat pe parcursul anului școlar în funcție de activitățile realizate, activitățile din programele școlare desfășurate în CDI, disponibilitatea cadrelor didactice, de resursele umane și materiale disponibile, de noile oportunități.

Profesorul documentarist va realiza și prezenta la sfârșitul anului școlar un raport anual de activitate. (art.35/OM5556/07/10/2011)

Activitatea CDI se desfășoară în baza unui orar și a unui regulament de funcționare internă elaborate de profesorul documentarist și validate de conducerea unității de învățământ. (art.38/OM5556/07/10/2011).

Mapa profesorului documentarist - link