Menu

Procedură pentru obţinerea deciziei de acreditare a CDI înfiinţate la iniţiativa unităţilor de învăţământ din judeţul Cluj

1. Instituţiile de învăţământ preuniversitar din judeţul Cluj în care s-a înfiinţat un centru de documentare şi informare din iniţiativă proprie trimit către Casa Corpului Didactic Cluj o adresă de solicitare pentru obţinerea deciziei de înfiinţare a CDI. În adresa oficială se solicită efectuarea inspecţiei de monitorizare şi consultanţă de către CCD Cluj, cu propunerea unei date pentru această inspecţie.

2. În vizita de monitorizare şi consultanţă efectuată de CCD Cluj, instituţiile de învăţământ preuniversitar din judeţul Cluj în care s-a înfiinţat un centru de documentare şi informare prezintă proiectul CDI, prezintă spaţiul şi resursele CDI şi dovedesc funcţionalitatea acestuia.

3. Casa Corpului Didactic monitorizează CDI prin operaţionalizarea următoarelor instrumente: Fişa de evaluare a centrului de documentare şi informare , Chestionar pentru profesorul documentarist şi Interviu cu directorul şcolii pentru monitorizarea CDI. De asemenea, CCD Cluj oferă consultanţă în privinţa Dosarului CDI, activităţilor specifice, amenajării şi dotării, documentelor legislative.

Documente de monitorizare

4. Dosarul pentru obţinerea Deciziei de înfiinţare a CDI, cu actele precizate mai sus, este prezentat de Casa Corpului Didactic Cluj în Consiliul de administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj, în vederea avizării Deciziei de înfiinţare a CDI, emise de către directorul CCD Cluj.

5. Decizia de înfiinţare a CDI este preluată de către directorul instituţiei de învăţământ de la sediul CCD Cluj.