Menu

Bibliotecari scolari

La începutul fiecărui an şcolar bibliotecarul va realiza un plan de acţune, în concordanţă cu planul managerial al unităţii de învăţământ.
Plan de acţiune
Activităţile şi proiectele derulate în biblioteca şcolară vor fi proiectate sub forma fişei de activitate.
Fişă activitate pentru biblioteca şcolară
La sfârşitul fiecărui an şcolar bibliotecarul va completa un raport de activitate care însumează resursele şi activităţile derulate.
Raport de activitate în bibliotecile şcolare