Menu

Scurt istoric

20 februarie 1968 - a fost înfiintat ISJ Cluj

5-7 februarie 1969 - Conferinta Nationala a Cadrelor Didactice propune înfiintarea Caselor Corpului Didactic

1971 – înfiintarea Casei Corpului Didactic a judetului Cluj, institutie cu caracter metodic, stiintific, cultural si educativ pentru personalul didactic din învãtãmântul preuniversitar

1971 – se elaboreaza Regulamentul de organizare si functionare prin Adresa MÎ nr. 10.937 din 1971

1972 - prof. Teodor Fodor este numit director al CCD Cluj

1986 - nota telefonica (octombrie): "Începând cu data de 1 septembrie se desfiinteaza Casele Corpului Didactic“

1990 - prin OMÎS nr. 9867, CCD-urile îsi reiau activitatea în conformitate cu art. 251 din Legea nr.6/1969

16 decembrie 1990 - prof. Iulian Pârv este numit director al CCD Cluj

15 februarie 1992 - prof. Calin Manilici este numit director al CCD Cluj

9 mai 1997 - prof. Persida Marutoiu este numita director al CCD Cluj

15 iunie 1998 - prof. Eugenia Popescu este numita director al CCD Cluj

18 februarie 1999 – realizarea retelei intranet si a legaturii la Internet

12 martie 1999 – realizarea paginii Web a C.C.D. Cluj, prima accesare a acesteia 05 aprilie 1999 - proiectul judetului Cluj “Scoala reformei" este selectat în Programul "Educatia 2000+". Casa Corpului Didactic devine institutie cheie în acest proiect 

01 ianuarie 1999 - CCD Cluj devine ordonator tertiar de credite  1999-2001- participarea la Proiectul de reforma a învatamântului Bancii Mondiale

20 septembrie 2000 - organizarea primei "clase virtuale“

7 octombrie 2001 - apare nr.1 (serie noua) din buletinul de informare si documentare a cadrelor didactice

3 aprilie 2002 - primul pachet promotional complet

30 august 2002 - prima tentativa de a deveni furnizor de programe de formare acreditate

20 februarie – acreditarea cursului de Management Educational pentru formarea directorilor

octombrie 2005 – dotarea si amenajarea laboratorului de informatica AEL 5 prin programul SEI

iulie – septembrie 2006 – mutarea si amenajarea bibliotecii în spatiile de la Gr. Sc. M.R. Unirea

Octombrie – Noiembrie 2006 – amenajarea a trei sali de formare în spatiile de la Gr. Sc. M.R. Unirea

24 aprilie 2007 - inaugurarea noului sediu al CCD Cluj

septembrie 2005 – prof. Vasilica Cismasu este numita director cu delegatie a CCD Cluj

17 aprilie 2006 - prof. Dorina Kudor este numita director al CCD Cluj

29 mai 2015 - prof Popescu Mihaela este numita director al CCD Cluj

Decembrie 2023 - Mutare în noul sediul din strada Octavian Goga nr.23, Cluj-Napoca