Menu

Procedură simplificată de înscriere la programele de formare furnizate de CCD Cluj

PROCEDURĂ SIMPLIFICATĂ DE ÎNSCRIERE LA PROGRAMELE DE FORMARE FURNIZATE DE CASA CORPULUI DIDACTIC CLUJ 

Model contract Casa Corpului Didactic Cluj - unitate de învățământ (format editabil)

Model acord Casa Corpului Didactic Cluj - cursant (format editabil)

 

Plata taxei de participare se poate face DOAR prin mandat poştal sau ordin de plata în contul Casei Corpului Didactic Cluj: cont IBAN RO43 TREZ 2162 0E33 1700 XXXX deschis la Trezoreria Cluj, cod fiscal 7929740.